Key Ödemesi itiraz dilekçesi

Ağustos 13, 2008

key ödemeleri için aşağıda ki siteye girebilirsniz;

 

 

http://key-odemeleri.com

 

 

 

KEY Ödemesi İtiraz Dilekçesi

GÖREVİ :
ÜNVANI :
ADI VE SOYADI :
BABA ADI :
DOĞUM YERİ VE TARİHİ :
SİCİL NO :
EMEKLİ SİCİL NO :
T.C.KİMLİK NO :
ÖZÜ : Konut Edindirme Yardımı

……………………KURUMUNA

Kurumunuzda ……/……/…… tarihinden ……/……/…… tarihine kadar çalışmaktaydım. Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun uyarınca yukarıdaki tarihleri arasında adıma konut edindirme yardımı tahakkuk ettirilmiştir. Anılan tarihlerde adıma konut edindirme yardımı yatırılmasına rağmen 5664 sayılı kanun gereğince Resmi Gazetede kanalı ile ilan edilen hak sahiplerine ilişkin listede ismim yer almamaktadır.

5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 3. maddesinin 2. fıkrasında “ Bu süre içerisinde hak sahibine ilişkin listenin bildirilmemesi mükerrer veya yanlış bildirilmesi halinde hak sahiplerine karşı sorumluluk ilgi kurum ve kuruluşa aittir.” Hükmüne yer verilerek kurumların sorumluluğu düzenlenmiştir. 5. maddesi 2. fıkrasında ise; “Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde, konut edindirme yardımına müstahak olduğunu ileri sürenlerin, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde mülga 3320 sayılı Kanuna göre konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan kurum ve kuruluşlara başvurmaları halinde, adlarına daha önce konut edindirme yardımı yapıldığı hususunun her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile anlaşılması kaydıyla, konut edindirme yardımı tutarları ilgili kurum veya kuruluşlarca hesaplanarak ilgililerin başvurusunu izleyen 2 aylık süre içinde 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen formatta ve şekilde Bankaya bildirilir. Bu fıkraya göre hak sahibi olduğu tespit edilenlere yapılacak ödemelerde 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanır. Bu fıkrada belirtilen başvuru süresi geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz.” hükümleri gereğince konut edindirme yardımı hesabını tahakkuk ettirerek ilgili bankaya bildirmekle yükümlü kurumunuzun gerekli düzeltmeyi yaparak ilgili ödemelerin yapılmasını sağlaması hususunda gereğini arz ederim.

…./…../……

İmza

Adı-Soyadı

Key Ödemesi

Ağustos 13, 2008

Key ödemeleri için aşağıda ki adrese girebilirsiniz;

 

http://key-odemeleri.com

 

 

 

ÖNEMLE DUYURULUR

5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı (KEY) Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun ve 14.08.2007 tarih 26613 (Asıl ) Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hükümlerine göre;

·     İlgili Kanun gereği Banka tarafından Emlak Konut GYO A.Ş.’ye bildirilen listeler hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere Resmi Gazetede 28.07.2008 tarihinden itibaren ilan edilecek ve sitemizde KEY ödemelerine ilişkin sorgulama bu tarihten itibaren başlayacaktır.

·     KEY Hak sahipleri ödeme miktarlarını internet sitesinden T.C. Kimlik Numaraları ve Sosyal Güvenlik Numaraları ile öğrenebileceklerdir.

·     T.C. Kimlik No ve Sosyal Güvenlik No ile yapılan sorgulama sonucunda çıkan ödeme miktarına hak sahibinin itirazı olmaması durumunda, Hak Sahipleri ödemelerini aşağıda belirtilen ödeme tarihleri tablosu doğrultusunda T.C. Ziraat Bankası şubelerinden T.C. Kimlik No ibraz ederek alacaklardır. Kurumlar tarafından T.C. Kimlik No bildirilmeyen hak sahiplerine ödeme yapılamayacaktır. Bireysel ödeme için T.C. Ziraat Bankası Şubelerine başvuran hak sahiplerinin T.C. Kimlik No ile birlikte Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Sosyal Güvenlik No ile ödeme yapılmayacaktır.

KEY Hak Sahipleri Ödeme Tarihleri Tablosu

T.C. Kimlik No Son İki Rakam
 Tarih
 
00 – 08
 28.07.2008
 
10 – 18
 29.07.2008
 
20 – 28
 30.07.2008
 
30 – 38
 31.07.2008
 
40 – 48
 01.08.2008
 
50 – 58
 04.08.2008
 
60 – 68
 05.08.2008
 
70 – 78
 06.08.2008
 
80 – 88
 07.08.2008
 
90 – 98
 08.08.2008
 
 

·     KEY hak sahiplerinden T.C. Ziraat Bankası’nda hesabı bulunan ve bu hesabına ilişkin Bankkartı bulunanlar, T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden yukarıda belirtilen günleri beklemeden ilk günden itibaren paralarını alabileceklerdir. Dolayısıyla bu hak sahiplerinin 28/07/2007 gününden itibaren şubeler yerine, doğrudan T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden paralarını almaları mümkün olabilecektir.

·     KEY Ödemeleri bireysel olarak T.C. Ziraat Bankası Şubelerinden yapılabileceği gibi, T.C. Ziraat Bankası Şubeleri’ne başvuruda bulunan Kurum/Kuruluş ve Saymanlıklar aracılığıyla toplu olarak da ödenebilecektir.

·     Kurum ve Kuruluşlardan, halen çalışan personelinin KEY tutarlarını topluca almak isteyenlerin, herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesine başvurarak, personeline ait bilgileri bir CD ve istenen diğer belgeleri vermeleri halinde, bu kurum ve kuruluşlara, yukarıda belirtilen ödeme günleri beklenmeden ilk gün topluca ödeme yapılacaktır. Detaylı bilgi T.C. Ziraat Bankası Şubelerinden alınabilecektir.

·     Hisse senedi talep edecek hak sahiplerinin T.C. Ziraat Bankası Şubeleri’ne bireysel olarak başvurmaları gerekmektedir. Hisse senedi talep edecek hak sahipleri T.C. Ziraat Bankasından hisse senedi hak sahipliğine ilişkin dekont alacaklardır. Topluca hisse senedi talebi kabul edilmeyecektir. Hisse senedi ilmühaberlerinin hak sahiplerine teslimine ilişkin usul ve esaslar daha sonra Emlak Konut GYO A.Ş. tarafından ilan edilecektir.

·     T.C. Kimlik No ile yapılan sorgulama sonucunda listede isimleri yer almaması Sosyal Güvenlik No ile yapılan sorgulamada T.C. Kimlik No’nun bulunmaması yada Konut Edindirme Yardımı hak sahibi olduğunun ve ödeme miktarının doğru olmadığının ileri sürülmesi halinde üç ay içinde öncelikle adlarına ödeme yapan kurumlara(çalışmış oldukları kurumlar) bu kurumlardan sonuç alınamaması durumunda ise Sosyal Güvenlik kurumlarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

·     Hak sahibinin ölmüş olması halinde, veraset ilamına istinaden yapılacak ödemelerde yasal mirasçıların tümünün aslen/vekaleten birlikte müracaat etmeleri veya miras ortaklığına temsilci atanması gerekmektedir. İştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürüldüğüne dair mahkeme kararının ibraz edilmesi halinde ise hisse oranında ödeme yapılacaktır.

·     Vekaletname ile yapılacak ödemelerde, genel vekaletnameye istinaden ödeme yapılabilecek, özel bir vekaletname istenmeyecektir. Ancak, ibraz edilecek genel vekaletnamede vekilin Bankadan para çekme yetkisi bulunacaktır.

İlgili Kanunun uyarınca Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irad kaydedilir

Key Ödemeleri Hakkında Gelişmeler

Ağustos 13, 2008

Key Ödemeleri sitesi için aşağıda ki adrese girebilirsiniz;

http://key-odemeleri.com

 

 

Key ödemesi alamayanlar merakla oluşacak gelişmeleri bekliyorlar. Çünkü hak sahiplerinin büyük bir kısmı ya parasını hiç alamadı, ya da çok cüzzi rakamlarla yetinmek zorunda kaldı. Ancak ödemelerde ki bu belirsizliği hak sahipleri kabullenmek istemiyor. Sitemiz de örneğine rahatlıkla ulaşabileceğiniz key ödemesi itiraz dilekçeleri ile ilgili makamlara 3 ay içerisinde itirazınızı sunabilirsiniz. Bu konuda emsal teşkil edecek bir çok itiraz durumu key ödemesi alacaklar için olumlu sonuçlanmıştır. Nitekim hak sahipleri gerekli belgeler ile (iş yerlerinden alacakları ödendi bilgileri) itiraz dilekçelerini doldurarak Emekli Sandığı ve Ssk Kurumlarına dilekçelerini verebilirler. Gerekli inceleme ve takip sonucunda hak ettikleri key ödemelerine ulaşabilirler. key ödemeleri

Key Ödemesinde Son Dakika

Key ödemesi alamayanlara devletten müjde, listelerde açıklanan isimler arasında kendisini göremeyen hak sahiplerine müjdeli haber bugün geldi. Devletten yapılan açıklamaya göre; key ödemeleri listesine 1 ila 2 milyon kişi ilave edilecek. Bunun yanı sıra revize edilen listeler önümüzdeki günlerde yayınlanacak. Key ödemesi hak sahiplerine yapılan yanlışlıklar giderilerek bu listeler ile internet sitemizden duyurulacaktır. Ayrıca sitemizde bulunan örnek key ödemeleri itiraz dilekçelerinden yararlanarak, ilgili makamlara isteklerinizi ve yanlışlıklar hakkında ki taleplerinizi iletebilirsiniz.

key ödemeleri key ödemesi son dakika key ödemelerinde son dakika key listesi yenileniyor

İSİM SIRASINA GÖRE PDF FORMATINDA KEY ÖDEME LİSTESİ
A – G arası   G – İ arası   K – M arası
N – Ö arası   R – S arası   T – Z arası
Pdf dosyalarını indirebilmek için yönlendiğiniz sayfada 2 tane saat şekli göreceksiniz.Sağ taraftaki siteye üyeliği olan kişiler için sol taraftaki ise üyeliği olmayanlar için, üyeliğiniz yoksa sol kısımdaki free user yazan kısma basınız ve saniyenin geri saymasını bekleyiniz.Saniye geri saydıktan sonra download yazan resme basınız ve açınız.
key ödemeleri listesinde adım yok
key ödemeleri listesinde adım yok, ilgili dönemde kesintinin tam yapılmış olmasına rağmen vatandaşların birçoğu bu sorunla karşılaştı. Açıklanan key ödemeleri listelerinde isimlerini göremeyen ziyaretçiler, bankalarda uzun kuyrukların sonunda hayal kırıklığına uğradı. Bu durumu düzeltmenin yolu çalışılan iş yerinden gerekliş belgelerin alınması ve key ödemeleri itiraz dilekçesi ile itirazın belirtilmesi ile çözümlenebilmektedir.
key ödemeleri boşanmış eşler
key ödemelerinde itirazlara konu olan bir diğer husus boşanmış eşlerden hangisinin key ödemesi alacağıdır. çünkü şu anki uygulamaya göre boşanmış eşlerden erkeğe ödeme yapılıyor. işin karmaşık yanı ise erkek bir başkası ile evlenip vefat ettiyse bayandan eski eşten kesilen konut edindirme yardımı otomatikman yeni eşe geçiyor.

key ödemeleri sorunları
‘Key Ödemeleri’ sorunları da yanında getirdi Konut Edindirme Yardımı (KEY) alacaklar ve ödenecek tutara ilişkin listeler dün Resmi Gazete’nin, bugün de Emlak Konut GYO’nun internet sitelerinde yayınlanırken, yoğun ilgi nedeniyle bu sitelere giremeyen veya Ziraat Bankası şubelerine gidip aldıkları tutarı düşük bulan bir çok vatandaş, Ankara’da Tasfiye Halindeki Emlak Bankası KEY Birimine, diğer şehirlerde de Ziraat Bankası şubelerine gidiyor.

key ödemeleri itiraz
key ödemelerinde itiraz süresi 3 ay olarak belirlendi ve bir kişi itiraz ederek tam 10 katı key ödeme aldı. listede açıklanan ve bankada kendisine çok düşük ödeme yapılan bir vatandaş itiraz ederek tam 10 katı ödeme aldı. itiraz dilekçelerini aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

key ödemeleri itiraz dilekcesi
key ödemeleri kaosu gitgide büyüyor. key ödemelerinde açıklanan listeler ne yazık ki vatandaşı hayal kırıklığına uğrattı. key ödemeleri itirazı için maraton başladı. key öemelerinde oluşan sorunlardan biri beklenen miktarın çok altında ödeme alınması. bu konuyla ilgili itirazınız söz konusuysa aşağıdaki linklerden kendinize uygun key ödemesi itiraz dilekçesi ni indirebilirsiniz.

key ödemeleri sorunları
key ödemelerinde karışıklıkların sonu gelmiyor. ‘ Boşanmış eşlerden, mirasçılara kadar key ödemeleri sorunları içinden çıkılmaz bir hal aldı. bu tartışmalar uzayacağa benziyor.

key ödemeleri itiraz süresi
Beğenmeyene 3 ay itiraz süresi var KEY ödemeleri için 3 ay itiraz süresi tanındı. T.C. Kimlik No ile yapılan sorgulama sonucunda listede isimleri yer almaması, Sosyal Güvenlik No ile yapılan sorgulamada T.C. Kimlik No’nun bulunmaması ya da Konut Edindirme Yardımı hak sahibi olduğunun ve ödeme miktarının doğru olmadığının ileri sürülmesi halinde, söz konusu kişilerin üç ay içinde, öncelikle adlarına ödeme yapan kurumlara (çalışmış oldukları kurumlar), bu kurumlardan sonuç alınamaması durumunda ise Sosyal Güvenlik kurumlarına müracaat etmeleri gerekiyor.

Tc kimlik numaram yanlış
key ödemeleri listesinde bir diğer sorun TC Kimlik numaralarının yanlış yazılması olarak hak sahiplerinin karşısına çıktı. Listelerde ki bu karışıklık yüzünden binlerce kişi key sıralarında boşuna beklemiş oldu.

sosyal güvenlik numaram yanlış
key ödemeleri listesinde bir diğer sorun Sosyal Güvenlik numaralarının yanlış yazılması olarak hak sahiplerinin karşısına çıktı. Listelerde ki bu karışıklık yüzünden binlerce kişi key sıralarında boşuna beklemiş oldu.

sözleşmeli personel
key ödemeleri listesinde adını göremeyenler arasında birçok sözleşmeli personel var . Çünkü key ödemeleri kesinti yapılmış olmasına rağmen sözleşmeli çalışan personeli kapsamıyor

www.keyödemeleri.com

Ağustos 3, 2008

Sorgulama Yapmak için gireceğiniz adres;

http://key-odemeleri.com

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletme Müdürü Ramazan Sakça, KEY hak sahiplerine ve KEY ödemelerine ilişkin listenin kendilerine ulaştırıldığını, listeleri, 27 Temmuz Pazar günü (bugün) mükerrer Resmi Gazete olarak yayımlamayı öngördüklerini bildirdi. Yukarıdaki bağlantıdan sisteme üye olabilir, ödemeler yapıldığı anda özel bilgilendirme bültenimizi mail adresinize alabilirsiniz. (ücretsiz üyelik için buraya da tıklayabilirsiz)

(KEY ödemeleri Pazartesi günü hesaplara yatırıldığı andan itibaren bu sayfadan TC kimlik numaranızı girerek sonuçları izleyebilirsiniz. Bu sayfayı sık kullanılanlara ekleyiniz. Eklemek için buraya tıklayınız.)

Sakça, yaptığı değerlendirmede, listelerin hem CD hem de elektronik ortamında dosyalar halinde bildirildiğini, 160 bin veya 180 bin sayfa olarak düzenlendiğini kaydetti.

KEY ÖDEMELERİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER İÇİN TIKLAYIN!

Listelerin her biri 2 bin sayfadan oluşmak üzere, 80 veya 90 cilt halinde basılacağını anlatan Sakça, basımın pazar gününe tamamlanması için tüm izinleri kaldırdıklarını, 24 saat çalışmaların süreceğini söyledi.

KEY ÖDEMELERİNİ YORUMLAYIN

KEY YORUMLARINI OKUYUN!

Sakça’nın verdiği bilgiye göre, KEY ödemeleri listeleri 6 sütundan oluşuyor. Birinci sütunda TC kimlik numarası, ikinci sütunda sosyal güvenlik numarası, üçüncü sütunda hak sahibinin adı ve soyadı, 4’üncü sütunda ödenecek nakit tutar, 5’inci sütunda hak sahibinin alabileceği nominal hisse tutarı, 6’ıncı sütunda da alınabilecek hisse adeti gösteriliyor.

GÜNÜN TÜM HABERLERİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

Ramazan Sakça, çok büyük içerikli olması nedeniyle KEY ödemeleri listelerini gösteren Resmi Gazete’nin ilk aşamada 3 tane basılacağını, daha sonra ihtiyaca göre baskı yapılabileceğini bildirdi.

KEY ödemeleri 28 Temmuz pazartesi günü Ziraat Bankası şubelerinde başlıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün imzaladığı konuyla ilgili yasa değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

İlgili Kanun gereği Banka tarafından Emlak Konut GYO A.Ş.’ye bildirilen listeler hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere Resmi Gazetede 28.07.2008 tarihinden itibaren ilan edilecek ve sitemizde KEY ödemelerine ilişkin sorgulama bu tarihten itibaren başlayacaktır.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, Hazine’den para aktarılmasını beklediklerini belirterek, “Haksahipleri adına elektronik ortamda hesaplar açıldı. Hak sahipleri pazartesi günü kimliğiyle gelmeleri koşuluyla, Türkiye’deki bütün Ziraat Bankası şubelerinden paralarını alabilir” dedi.

-SON İKİ NUMARAYA GÖRE-

Genel Müdür Çağlar, 8.5 milyon haksahibine yapılacak KEY ödemelerinin, ölçek açısından sistemi zorlayıp zorlamayacağı sorusuna, “Ziraat Bankası bu tür yaygın ve büyük ödemelere “antrenmanlı” bir bankadır. SSK, Bağ Kur emekli maaşlarında 6.5 milyon kişiye ödeme yapıyoruz” şeklinde cevap verdi. Çağlar’ın verdiği bilgiye göre ödemeler, vatandaşlık numarasının son iki rakamına göre, günlere bölünerek yapılacak. Banka bu konuda ayrıntılı bir duyuru yapmaya hazırlanıyor.

KEY HAK SAHİPLERİ ÖDEME TARİHLERİ TABLOSU

T.C. Kimlik No Son İki Rakam    Tarih
00 – 08    28.07.2008
10 – 18    29.07.2008
20 – 28    30.07.2008
30 – 38    31.07.2008
40 – 48    01.08.2008
50 – 58    04.08.2008
60 – 68    05.08.2008
70 – 78    06.08.2008
80 – 88    07.08.2008
90 – 98    08.08.2008

-KURUMA TOPLU ÖDEME-

Çağlar, tıpkı dört yıl önceki “nema” ödemelerinde olduğu gibi, kamu ve özel sektör kurumlarına, toplu kurumsal ödeme de yapılabileceğini, kurumların bu tutarları çalışanlarına ödeyebileceklerini de aktardı.

-KREDİ PAKETİ-

Çağlar, geçen hafta sonu Erzurum’da KEY ödemeleri tutarlarını, peşin toplu faize sayarak, kredi olarak da kullandırma projesi üzerinde çalıştıklarını söylemişti. Bu projenin geçerli olduğunu söyleyen Çağlar, ihtiyaç kredisi olarak kullanılabilecek bu kredi projesine son şeklini vermek üzere olduklarını açıkladı. Buna göre, KEY ödemeleri alacağı örneğin 1000 YTL olan bir haksahibi, bu tutarın bireysel kredideki faizin peşitanı sayılması kaydıyla, 10 ayda 10 eşit taksitte 10 bin YTL kredi kullanabilecek. İkinci seçenek ise aynı tutarın, 20 ay taksitle 5 bin YTL kredi olarak alınması sözkonusu olabilecek. Çağlar, 1000 YTL’lik kredinin 20 taksitte alınıp alınamayacağı sorusuna, “bunun haksahibi ile şube arasındaki ilişkiye bağlı olduğunu” kaydetti.

-PİYASAYI RAHATLATABİLİR HACİZE KARŞI ENGEL YOK-

Can Akın Çağlar, piyasaya girecek 2.8 milyar YTL’nin “canlandırıcı” etkisi olup olmayacağı sorumuza, “Böyle bir etki beklenir” yanıtını verdi. Pek çok vatandaş açısından “nefes aldırıcı” bir işlev üstlenecek olan KEY ödemeleri, haciz takibi yapan ve alacağında zorlanan bankalar için de “fırsat” olacak. Çağlar, KEY ödemeleri tutarlarının, başka nedenlerle alacaklı olan bankalar açısından hacze konu olabileceğini ve bunun önünde yasal bir engel bulunmadığı görüşünü tekrarlarken, “Diğer bankalardan listeler gelmeye başladı mı?” sorumuza, “Haberler geliyor” yanıtını verdi.

-KEY ÖDEMELERİ 1 YTL OLANLAR BİLE VAR-

Toplam 2.8 milyar YTL’nin ödeneceği KEY tutarları 1 YTL ile 1391 YTL arasında değişiyor. KEY ödemeleri, 1987-1995 döneminde hesabına prim kesilen 8 milyon 493 bin 956 kişiyi kapsıyor. Ödeme dilimlerine göre, en çok hak sahibi 3 milyon 800 bin kişi ile 0-50 YTL arasında bulunuyor. 2 milyon 922 bin kişi 50 ile 500 YTL arasında, 972 bin kişi de 500 ile bin YTL arasında KEY parası alacak.

-1.3 MİLYON PERSONELE EK ÖDEME ÇALIŞMASI YAPILIYOR-

Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, ek ödeme alamayan personele ilişkin çalışmanın yapıldığını açıkladı. Çiçek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Afet İşleri Yasasının görüşülmesi sırasında, bir milyon 300 bin personeli ilgilendiren düzenlemenin TBMM tatile girmeden yapılacağını söyledi. Çiçek, şöyle dedi: “Ek ödeme alamayan 1 milyon 300 bin personelle ilgili düzenleme yapıyoruz. Bunu Meclis tatile girmeden yapmayı düşünüyoruz. 100-200 YTL fark var diye çalışanlar oraya geçmek istiyor, hepimizi meşgul ediyor.”

***

5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı (KEY) Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun ve 14.08.2007 tarih 26613 (Asıl ) Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hükümlerine göre;

*
İlgili Kanun gereği Banka tarafından Emlak Konut GYO A.Ş.’ye bildirilen listeler hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere Resmi Gazetede 28.07.2008 tarihinden itibaren ilan edilecek ve sitemizde KEY ödemelerine ilişkin sorgulama bu tarihten itibaren başlayacaktır.

*
KEY Hak sahipleri ödeme miktarlarını internet sitesinden T.C. Kimlik Numaraları ve Sosyal Güvenlik Numaraları ile öğrenebileceklerdir.

*
T.C. Kimlik No ve Sosyal Güvenlik No ile yapılan sorgulama sonucunda çıkan ödeme miktarına hak sahibinin itirazı olmaması durumunda, Hak Sahipleri ödemelerini yukarıda belirtilen ödeme tarihleri tablosu doğrultusunda T.C. Ziraat Bankası şubelerinden T.C. Kimlik No ibraz ederek alacaklardır. Kurumlar tarafından T.C. Kimlik No bildirilmeyen KEY ödemeleri hak sahiplerine ödeme yapılamayacaktır. Bireysel KEY ödemeleri için T.C. Ziraat Bankası Şubelerine başvuran hak sahiplerinin T.C. Kimlik No ile birlikte Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Sosyal Güvenlik No ile ödeme yapılmayacaktır.

*
KEY ödemeleri hak sahiplerinden T.C. Ziraat Bankası’nda hesabı bulunan ve bu hesabına ilişkin Bankkartı bulunanlar, T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden yukarıda belirtilen günleri beklemeden ilk günden itibaren paralarını alabileceklerdir. Dolayısıyla bu hak sahiplerinin 28/07/2007 gününden itibaren şubeler yerine, doğrudan T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden paralarını almaları mümkün olabilecektir.

*
KEY ödemeleri bireysel olarak T.C. Ziraat Bankası Şubelerinden yapılabileceği gibi, T.C. Ziraat Bankası Şubeleri’ne başvuruda bulunan Kurum/Kuruluş ve Saymanlıklar aracılığıyla toplu olarak da ödenebilecektir.

*
Kurum ve Kuruluşlardan, halen çalışan personelinin KEY ödemeleri tutarlarını topluca almak isteyenlerin, herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesine başvurarak, personeline ait bilgileri bir CD ve istenen diğer belgeleri vermeleri halinde, bu kurum ve kuruluşlara, yukarıda belirtilen ödeme günleri beklenmeden ilk gün topluca ödeme yapılacaktır. Detaylı bilgi T.C. Ziraat Bankası Şubelerinden alınabilecektir.

*
Hisse senedi talep edecek hak sahiplerinin T.C. Ziraat Bankası Şubeleri’ne bireysel olarak başvurmaları gerekmektedir. Hisse senedi talep edecek hak sahipleri T.C. Ziraat Bankasından hisse senedi hak sahipliğine ilişkin dekont alacaklardır. Topluca hisse senedi talebi kabul edilmeyecektir. Hisse senedi ilmühaberlerinin hak sahiplerine teslimine ilişkin usul ve esaslar daha sonra Emlak Konut GYO A.Ş. tarafından ilan edilecektir.

*
T.C. Kimlik No ile yapılan sorgulama sonucunda KEY ödemeleri listesinde isimleri yer almaması Sosyal Güvenlik No ile yapılan sorgulamada T.C. Kimlik No’nun bulunmaması ya da Konut Edindirme Yardımı hak sahibi olduğunun ve ödeme miktarının doğru olmadığının ileri sürülmesi halinde üç ay içinde öncelikle adlarına ödeme yapan kurumlara (çalışmış oldukları kurumlar) bu kurumlardan sonuç alınamaması durumunda ise Sosyal Güvenlik kurumlarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

*
Hak sahibinin ölmüş olması halinde, veraset ilamına istinaden yapılacak ödemelerde yasal mirasçıların tümünün aslen/vekaleten birlikte müracaat etmeleri veya miras ortaklığına temsilci atanması gerekmektedir. İştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürüldüğüne dair mahkeme kararının ibraz edilmesi halinde ise hisse oranında ödeme yapılacaktır.

*
Vekâletname ile yapılacak KEY ödemelerinde, genel vekâletnameye istinaden ödeme yapılabilecek, özel bir vekaletname istenmeyecektir. Ancak, ibraz edilecek genel vekâletnamede vekilin Bankadan para çekme yetkisi bulunacaktır.

*
İlgili Kanunun uyarınca Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irad kaydedilir.

***

-HABERİN GEÇMİŞİ-

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül KEY ödemelerini ilgilendiren kanunu onayladı. Ödemeler 28 Temmuz’da yapılacak. Gül, KEY ödemelerine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı 5787 sayılı “Kamu Yönetimi Kanunu”u onayladı. KEY ödemelerine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı 5787 sayılı bu Kanun Resmi Gazete’de de yayımlandı.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, KEY ödemelerine 28 Temmuz’da başlayacaklarını söylemiş ve Abdullah Gül’ün onayını beklediklerini belirtmişti. Onay nihayet geldi.

Çağlar, KEY ödemelerine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.  KEY ödemeleriyle ilgili yasanın Mecliste kabul edilmesinin ardından Hazine ve Ziraat Bankasının hazırlıklarını tamamladığını ve 8,5 milyon hak sahibinin bilgilerinin kendilerine geldiğini bildirdi.

Ödeme şekli ve tutarlarıyla ilgili bilgi veren Çağlar, 8,5 milyon kişiye toplam 2,8 milyar YTL ödeneceğini söyledi. Çağlar, en yüksek ödeme tutarının 1,391 YTL olduğunu belirterek, 1 YTL alacağı olan hak sahibinin de bulunduğunu ifade etti.

Ödeme dilimlerine göre en çok hak sahibini 0–50 YTL arasında alacağı olanların oluşturduğunu belirten Çağlar, bu dilimde 3 milyon 800 bin kişinin bulunduğunu kaydetti. Çağlar 1 milyon ve üzerinde alacağı olanların sayısının ise 1 milyon 145 bin olduğunu söyledi.

ÖDEME TUTARLARI VE HAK SAHİBİ SAYISI

Çağlar, KEY’de ödeme tutarları ve hak sahibi sayısını da dilimler halinde şöyle sıraladı:

ÖDEME TUTARI HAK SAHİBİ SAYISI

0-50 YTL 3.800.000

50-100 YTL 848.000

100-150 YTL 477.000

150-200 YTL 464.000

200-250 YTY 275.000

250-300 YTL 220.000

300-400 YTL 364.000

400-500 YTL 274.000

500-600 YTL 237.000

600-700 YTL 208.000

700-800 YTL 181.000

800-900 YTL 183.000

900-1.000 YTL 163.000

1.000 YTL ve üzeri 1.145.000

Buna göre, 2 milyon 922 bin kişi 50 ile 500 YTL arasında, 972 bin kişi de 500 ile 1.000 YTL arasında konut edindirme yardımı parası alacak.

1.000 YTL’NİN ÜZERİNDE ALACAĞI OLANLARA KREDİ İMKÂNI

Çağlar, Ziraat Bankasının 1000 YTL ve üzerinde alacağı olanlar için komisyon ücreti ve faiz oranında avantaj sağlayarak, alacağının 10 katına kadar kredi verilmesine yönelik çalışmaları olduğunu da bildirerek, şunları söyledi:

”1.000 YTL üzerinde alanlara böyle bir kredi ürünü geliştirelim diye düşündük. Mesela KEY ödemelerinden 1.000 YTL alacaksanız. O kişiye eğer kredi veriminde bir problem yoksa ‘size 10 bin YTL vereyim, bunu 10 taksitte bana ödeyin’ veya ‘size 5 katını vereyim, 20 taksitte bana ödeyin’ şeklinde bir kredilendirme yapacağız. Nemanın başka bir versiyonu gibi. Kendilerine ödenecek rakamı peşin ödenen bir komisyon veya bu işin peşin ödenen bir faiziymiş gibi kabul edip, geri kalan 10 taksitte herhangi bir komisyon ya da faiz telaffuz etmeyeceğiz.”

Bunun herkes kredilendirilecek anlamı taşımadığını da kaydeden Çağlar, ”Tabii ki çok büyük volum oluşur oluşmaz bilmiyoruz. Ama insanların derdine derman olabilecek gibi bir rakam ortaya çıkar. 5 ya da 10 bin YTL bir işini görür. Oysaki 1.000 YTL ödediğimiz bir kişi onu çok bir şey de kullanamayabilir” dedi.

Çağlar, kredi vermede kefil istenmeyeceğini, ancak kredi kayıt merkezinden gerekli sorgulamaların yapılacağını ifade etti.

Çağlar, KEY’in konut edindirme yardımı olduğunun anımsatılarak, ”Konut kredisi verir misiniz?” sorusu üzerine, ”Konut kredisi zaten veriyoruz. Ama bununla ilgili diyorsanız. Bundan bir konut kredisi olmaz. Hepsi çok küçük rakamlar en üst olana 10 katını verseniz bile 13-14 bin YTL’ye yakın para. Yani onunla bir …” diye konuştu.

ÖDEME ŞEKLİ

Çağlar, ödeme için tüm hak sahipleri adına hesap açılacağını ifade ederek, hak sahibinin alacağını kimlik bilgileri ve vatandaşlık numarasıyla herhangi bir şubeden alabileceğini söyledi. Çağlar, ”Herkes büyük merakla gelecek. Ama geldiğinde, ‘1 YTL-5 YTL nereden çıktı’ diye bakacak. Çünkü insanlar bunun nema gibi büyük rakamlar olduğunu düşünebilir” diye konuştu.

Çağlar, kurumların istemesi halinde kamu-özel ayrımı olmadan nemada olduğu gibi toplu ödeme yapılabileceğini belirtti.

-”KİMSENİN ZARARINA İŞLEM YAPMA LÜKSÜ YOK”-

Çağlar, Ziraat Bankasının zararına kredi verdiği yönündeki söylemlerin belirtilmesi üzerine, kimsenin zararına işlem yapma lüksüne sahip olmadığını belirterek, ”Biz de böyle bir lükse sahip değiliz” dedi.

Çağlar, ”Zararına verdiğini iddia edenler son toplanan mevduat rakamına bakarlar. Mesela bugün 20 ile mevduat topluyorsunuz ama çok iyi firmalar 17 ile kredi veriyorsunuz. Sadece buna baktığınız zaman 20’ye mal alıp, 17 ile satıyormuş gibi, zararına işlem yapıyorsunuz gibi algılanabilir. Oysaki bankaların öz kaynakları, daha düşük topladıkları mevduatları var. Son toplanan mevduatın maliyetiyle verilen krediyi mukayese etmemek lazım” açıklamasında bulundu.

KEY ÖDEMELERİNE HACİZ UYARISI

KEY ödemelerinde birçok vatandaş bankaya gittiğinde hiç beklemediği bir tabloyla karşılaşacak.

KEY’deki ödeme düğümü sonunda çözüldü. AK Parti Hükümeti Temmuz ayı içerisinde bir tarih derken kesin tarih Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar’dan geldi.

Çağlar ilgili Kanunu Cumhurbaşkanı’nın onaylaması halinde KEY ödemelerine 28 Temmuz’da başlayacaklarını söyledi.

KEY ödemelerindeki en çok merak edilen hususlardan biri de ödemelere haciz uygulanıp uygulanmayacağıydı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, bankalara borcu bulunan hak sahiplerinin alacağına haciz koyabileceklerini de belirtti.

İşte KEY ödemesi yapılamayacaklar listesi

* Lojmanda oturan memurlar
* Sözleşmeli memurlar
* 1987–1995 yılları arasında yurtdışında görevli kamu çalışanları
* Boşanan kadınlar

Burada en ilginç ayrıntı 1987–1995 yıllarında evli olan ancak daha sonra boşanan çiftlerden kadının para alamaması.

Emlak Bankası Yöntem Kurulu Başkanı Zeki Sayın, “Biz kimli evli, kim bekâr, kim boşanmış takip edemeyiz” dedi.

İlgili kanunda, ödemenin aile reisine yapılacağının belirtildiği, bu nedenle kendilerine, hak sahibi olarak, evli çiftlerden aile reisi olarak erkeğin adının bildirildiğini anlatan Sayın şunları kaydetti: “Para kimin adına yattıysa, bize kimin ismi, sicil numarası, vatandaşlık numarası verildiyse ödemeyi ona yapabiliriz.”

-ERDOĞAN DA, ”KEY ÖDEMELERİ TEMMUZDA YAPILACAK” DEMİŞTİ-

Uzun süredir kamuoyu gündemini meşgul eden KEY ödemelerinde sona gelindi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2 milyar 855 milyon YTL’lik KEY ödemelerinin iki hafta içinde Ziraat Bankası aracılığı ile yapılacağını söyledi.

-MEHMET ŞİMŞEK KEY ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ-

Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, KEY ödemeleri hakkında bilgi verdi.

Şimşek, KEY ödemelerine ilişkin şu ana kadar 8 milyon 493 bin 956 kişinin hak sahibi olarak belirlendiğini, bunlar için toplam 2,8 milyar YTL ödeme yapılacağını belirterek, ”Şu anda Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının (EGYO) yaklaşık 500 milyon YTL’lik nakdi var. Biz kendilerine 1,3 milyar YTL borç vereceğiz. Ayrıca bunun dışında kalan 1 milyar YTL’yi de yasa çerçevesinde Hazine olarak üstleneceğiz” dedi.

Bakan Şimşek, TBMM Genel Kurulunda görüşülen KEY ödemelerini de içeren Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimini Yeniden Düzenleyen Kanun Tasarısının tümü üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Şimşek, Bağımsız Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in KEY ödemelerinin kamu maliyetine getireceği yüke ilişkin sorusu üzerine, şu ana kadar 8 milyon 493 bin 956 kişinin hak sahibi olarak belirlendiğini ifade ederek, bunlar için ödenecek toplam tutarın 2,8 milyar YTL olduğunu bildirdi.  Hak sahiplerine verilecek ortalama rakamlara ilişkin soru üzerine de Şimşek, ”Eğer bir çalışan 1987 ve 1995 yılları arasında sürekli bir şekilde kesinti yapılmışsa, toplam olarak yaklaşık bin 391 YTL alacak” diye konuştu.

SSK’lının 271.8 YTL, Emekli Sandığına tabi olanların da 496.4 YTL alacağını dile getiren Şimşek, toplamda ortalama hak sahiplerinin 325.5 YTL almasının beklendiğini bildirdi.

KEY ödemelerinin nemalandırılmasına ilişkin soru üzerine ise Şimşek, mevcut kanunda Emlak Bankasının 6 ay vadeli mevduatın esas alınacağının belirtildiğini anımsatarak, ”Bizim burada farklı bir uygulamaya geçmemiz söz konusu değil. Hatta biz işçi lehine düzenleme yaptık. Biz tüm dönem için Emlak Bankasının 6 ay vadeli mevduat faizini dikkate aldık. Burada herhangi bir aykırılık söz konusu değil” dedi.

Key Ödemeleri Tc Kimlik Numarasına Göre Yapılacak

Temmuz 28, 2008

   LÜTFEN OKUYUN !!!

Öncelikle sitemize hoş geldiniz.  Bu web sitesi bilgilendirme amacı ile açılmış olup sorgulama yapmanıza olanak tanımamaktadır. Eğer ödeme listesinde isminizin olup olmadığını görmek, ne kadar key ödemesi alacağını görmek istiyorsanız www.key-odemeleri.com adresine girmelisiniz.

Key Ödeme Sorgulama için lütfen bu siteye giriniz;

www.key-odemeleri.com

 

 

HABER AKTÜEL –  Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletme Müdürü Ramazan Sakça, KEY hak sahiplerine ve KEY ödemelerine ilişkin listenin kendilerine ulaştırıldığını, listeleri, 27 Temmuz Pazar günü (bugün) mükerrer Resmi Gazete olarak yayımlamayı öngördüklerini bildirdi. Yukarıdaki bağlantıdan sisteme üye olabilir, ödemeler yapıldığı anda özel bilgilendirme bültenimizi mail adresinize alabilirsiniz. (ücretsiz üyelik için buraya da tıklayabilirsiz)

(KEY ödemeleri Pazartesi günü hesaplara yatırıldığı andan itibaren bu sayfadan TC kimlik numaranızı girerek sonuçları izleyebilirsiniz. Bu sayfayı sık kullanılanlara ekleyiniz. Eklemek için buraya tıklayınız.)

Sakça, yaptığı değerlendirmede, listelerin hem CD hem de elektronik ortamında dosyalar halinde bildirildiğini, 160 bin veya 180 bin sayfa olarak düzenlendiğini kaydetti.

KEY ÖDEMELERİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER İÇİN TIKLAYIN!

Listelerin her biri 2 bin sayfadan oluşmak üzere, 80 veya 90 cilt halinde basılacağını anlatan Sakça, basımın pazar gününe tamamlanması için tüm izinleri kaldırdıklarını, 24 saat çalışmaların süreceğini söyledi.

KEY ÖDEMELERİNİ YORUMLAYIN

KEY YORUMLARINI OKUYUN!

Sakça’nın verdiği bilgiye göre, KEY ödemeleri listeleri 6 sütundan oluşuyor. Birinci sütunda TC kimlik numarası, ikinci sütunda sosyal güvenlik numarası, üçüncü sütunda hak sahibinin adı ve soyadı, 4’üncü sütunda ödenecek nakit tutar, 5’inci sütunda hak sahibinin alabileceği nominal hisse tutarı, 6’ıncı sütunda da alınabilecek hisse adeti gösteriliyor.

GÜNÜN TÜM HABERLERİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

Ramazan Sakça, çok büyük içerikli olması nedeniyle KEY ödemeleri listelerini gösteren Resmi Gazete’nin ilk aşamada 3 tane basılacağını, daha sonra ihtiyaca göre baskı yapılabileceğini bildirdi.

KEY ödemeleri 28 Temmuz pazartesi günü Ziraat Bankası şubelerinde başlıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün imzaladığı konuyla ilgili yasa değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

İlgili Kanun gereği Banka tarafından Emlak Konut GYO A.Ş.’ye bildirilen listeler hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere Resmi Gazetede 28.07.2008 tarihinden itibaren ilan edilecek ve sitemizde KEY ödemelerine ilişkin sorgulama bu tarihten itibaren başlayacaktır.

 

Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, Hazine’den para aktarılmasını beklediklerini belirterek, “Haksahipleri adına elektronik ortamda hesaplar açıldı. Hak sahipleri pazartesi günü kimliğiyle gelmeleri koşuluyla, Türkiye’deki bütün Ziraat Bankası şubelerinden paralarını alabilir” dedi.

 

-SON İKİ NUMARAYA GÖRE-

 

Genel Müdür Çağlar, 8.5 milyon haksahibine yapılacak KEY ödemelerinin, ölçek açısından sistemi zorlayıp zorlamayacağı sorusuna, “Ziraat Bankası bu tür yaygın ve büyük ödemelere “antrenmanlı” bir bankadır. SSK, Bağ Kur emekli maaşlarında 6.5 milyon kişiye ödeme yapıyoruz” şeklinde cevap verdi. Çağlar’ın verdiği bilgiye göre ödemeler, vatandaşlık numarasının son iki rakamına göre, günlere bölünerek yapılacak. Banka bu konuda ayrıntılı bir duyuru yapmaya hazırlanıyor.

 

KEY HAK SAHİPLERİ ÖDEME TARİHLERİ TABLOSU

T.C. Kimlik No Son İki Rakam Tarih
00 – 08 28.07.2008
10 – 18 29.07.2008
20 – 28 30.07.2008
30 – 38 31.07.2008
40 – 48 01.08.2008
50 – 58 04.08.2008
60 – 68 05.08.2008
70 – 78 06.08.2008
80 – 88 07.08.2008
90 – 98 08.08.2008

-KURUMA TOPLU ÖDEME-

 

Çağlar, tıpkı dört yıl önceki “nema” ödemelerinde olduğu gibi, kamu ve özel sektör kurumlarına, toplu kurumsal ödeme de yapılabileceğini, kurumların bu tutarları çalışanlarına ödeyebileceklerini de aktardı.

 

-KREDİ PAKETİ-

 

Çağlar, geçen hafta sonu Erzurum’da KEY ödemeleri tutarlarını, peşin toplu faize sayarak, kredi olarak da kullandırma projesi üzerinde çalıştıklarını söylemişti. Bu projenin geçerli olduğunu söyleyen Çağlar, ihtiyaç kredisi olarak kullanılabilecek bu kredi projesine son şeklini vermek üzere olduklarını açıkladı. Buna göre, KEY ödemeleri alacağı örneğin 1000 YTL olan bir haksahibi, bu tutarın bireysel kredideki faizin peşitanı sayılması kaydıyla, 10 ayda 10 eşit taksitte 10 bin YTL kredi kullanabilecek. İkinci seçenek ise aynı tutarın, 20 ay taksitle 5 bin YTL kredi olarak alınması sözkonusu olabilecek. Çağlar, 1000 YTL’lik kredinin 20 taksitte alınıp alınamayacağı sorusuna, “bunun haksahibi ile şube arasındaki ilişkiye bağlı olduğunu” kaydetti.

 

-PİYASAYI RAHATLATABİLİR HACİZE KARŞI ENGEL YOK-

 

Can Akın Çağlar, piyasaya girecek 2.8 milyar YTL’nin “canlandırıcı” etkisi olup olmayacağı sorumuza, “Böyle bir etki beklenir” yanıtını verdi. Pek çok vatandaş açısından “nefes aldırıcı” bir işlev üstlenecek olan KEY ödemeleri, haciz takibi yapan ve alacağında zorlanan bankalar için de “fırsat” olacak. Çağlar, KEY ödemeleri tutarlarının, başka nedenlerle alacaklı olan bankalar açısından hacze konu olabileceğini ve bunun önünde yasal bir engel bulunmadığı görüşünü tekrarlarken, “Diğer bankalardan listeler gelmeye başladı mı?” sorumuza, “Haberler geliyor” yanıtını verdi.

 

-KEY ÖDEMELERİ 1 YTL OLANLAR BİLE VAR-

 

Toplam 2.8 milyar YTL’nin ödeneceği KEY tutarları 1 YTL ile 1391 YTL arasında değişiyor. KEY ödemeleri, 1987-1995 döneminde hesabına prim kesilen 8 milyon 493 bin 956 kişiyi kapsıyor. Ödeme dilimlerine göre, en çok hak sahibi 3 milyon 800 bin kişi ile 0-50 YTL arasında bulunuyor. 2 milyon 922 bin kişi 50 ile 500 YTL arasında, 972 bin kişi de 500 ile bin YTL arasında KEY parası alacak.

 

-1.3 MİLYON PERSONELE EK ÖDEME ÇALIŞMASI YAPILIYOR-

 

Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, ek ödeme alamayan personele ilişkin çalışmanın yapıldığını açıkladı. Çiçek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Afet İşleri Yasasının görüşülmesi sırasında, bir milyon 300 bin personeli ilgilendiren düzenlemenin TBMM tatile girmeden yapılacağını söyledi. Çiçek, şöyle dedi: “Ek ödeme alamayan 1 milyon 300 bin personelle ilgili düzenleme yapıyoruz. Bunu Meclis tatile girmeden yapmayı düşünüyoruz. 100-200 YTL fark var diye çalışanlar oraya geçmek istiyor, hepimizi meşgul ediyor.”

 

***

5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı (KEY) Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun ve 14.08.2007 tarih 26613 (Asıl ) Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hükümlerine göre;

İlgili Kanun gereği Banka tarafından Emlak Konut GYO A.Ş.’ye bildirilen listeler hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere Resmi Gazetede 28.07.2008 tarihinden itibaren ilan edilecek ve sitemizde KEY ödemelerine ilişkin sorgulama bu tarihten itibaren başlayacaktır.
KEY Hak sahipleri ödeme miktarlarını internet sitesinden T.C. Kimlik Numaraları ve Sosyal Güvenlik Numaraları ile öğrenebileceklerdir.
T.C. Kimlik No ve Sosyal Güvenlik No ile yapılan sorgulama sonucunda çıkan ödeme miktarına hak sahibinin itirazı olmaması durumunda, Hak Sahipleri ödemelerini yukarıda belirtilen ödeme tarihleri tablosu doğrultusunda T.C. Ziraat Bankası şubelerinden T.C. Kimlik No ibraz ederek alacaklardır. Kurumlar tarafından T.C. Kimlik No bildirilmeyen KEY ödemeleri hak sahiplerine ödeme yapılamayacaktır. Bireysel KEY ödemeleri için T.C. Ziraat Bankası Şubelerine başvuran hak sahiplerinin T.C. Kimlik No ile birlikte Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Sosyal Güvenlik No ile ödeme yapılmayacaktır.
KEY ödemeleri hak sahiplerinden T.C. Ziraat Bankası’nda hesabı bulunan ve bu hesabına ilişkin Bankkartı bulunanlar, T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden yukarıda belirtilen günleri beklemeden ilk günden itibaren paralarını alabileceklerdir. Dolayısıyla bu hak sahiplerinin 28/07/2007 gününden itibaren şubeler yerine, doğrudan T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden paralarını almaları mümkün olabilecektir.
KEY ödemeleri bireysel olarak T.C. Ziraat Bankası Şubelerinden yapılabileceği gibi, T.C. Ziraat Bankası Şubeleri’ne başvuruda bulunan Kurum/Kuruluş ve Saymanlıklar aracılığıyla toplu olarak da ödenebilecektir.
Kurum ve Kuruluşlardan, halen çalışan personelinin KEY ödemeleri tutarlarını topluca almak isteyenlerin, herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesine başvurarak, personeline ait bilgileri bir CD ve istenen diğer belgeleri vermeleri halinde, bu kurum ve kuruluşlara, yukarıda belirtilen ödeme günleri beklenmeden ilk gün topluca ödeme yapılacaktır. Detaylı bilgi T.C. Ziraat Bankası Şubelerinden alınabilecektir.
Hisse senedi talep edecek hak sahiplerinin T.C. Ziraat Bankası Şubeleri’ne bireysel olarak başvurmaları gerekmektedir. Hisse senedi talep edecek hak sahipleri T.C. Ziraat Bankasından hisse senedi hak sahipliğine ilişkin dekont alacaklardır. Topluca hisse senedi talebi kabul edilmeyecektir. Hisse senedi ilmühaberlerinin hak sahiplerine teslimine ilişkin usul ve esaslar daha sonra Emlak Konut GYO A.Ş. tarafından ilan edilecektir.
T.C. Kimlik No ile yapılan sorgulama sonucunda KEY ödemeleri listesinde isimleri yer almaması Sosyal Güvenlik No ile yapılan sorgulamada T.C. Kimlik No’nun bulunmaması ya da Konut Edindirme Yardımı hak sahibi olduğunun ve ödeme miktarının doğru olmadığının ileri sürülmesi halinde üç ay içinde öncelikle adlarına ödeme yapan kurumlara (çalışmış oldukları kurumlar) bu kurumlardan sonuç alınamaması durumunda ise Sosyal Güvenlik kurumlarına müracaat etmeleri gerekmektedir.
Hak sahibinin ölmüş olması halinde, veraset ilamına istinaden yapılacak ödemelerde yasal mirasçıların tümünün aslen/vekaleten birlikte müracaat etmeleri veya miras ortaklığına temsilci atanması gerekmektedir. İştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürüldüğüne dair mahkeme kararının ibraz edilmesi halinde ise hisse oranında ödeme yapılacaktır.
Vekâletname ile yapılacak KEY ödemelerinde, genel vekâletnameye istinaden ödeme yapılabilecek, özel bir vekaletname istenmeyecektir. Ancak, ibraz edilecek genel vekâletnamede vekilin Bankadan para çekme yetkisi bulunacaktır.
İlgili Kanunun uyarınca Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irad kaydedilir.
***

 

-HABERİN GEÇMİŞİ-

 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül KEY ödemelerini ilgilendiren kanunu onayladı. Ödemeler 28 Temmuz’da yapılacak. Gül, KEY ödemelerine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı 5787 sayılı “Kamu Yönetimi Kanunu”u onayladı. KEY ödemelerine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı 5787 sayılı bu Kanun Resmi Gazete’de de yayımlandı.

 

Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, KEY ödemelerine 28 Temmuz’da başlayacaklarını söylemiş ve Abdullah Gül’ün onayını beklediklerini belirtmişti. Onay nihayet geldi.

Çağlar, KEY ödemelerine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.  KEY ödemeleriyle ilgili yasanın Mecliste kabul edilmesinin ardından Hazine ve Ziraat Bankasının hazırlıklarını tamamladığını ve 8,5 milyon hak sahibinin bilgilerinin kendilerine geldiğini bildirdi.

Ödeme şekli ve tutarlarıyla ilgili bilgi veren Çağlar, 8,5 milyon kişiye toplam 2,8 milyar YTL ödeneceğini söyledi. Çağlar, en yüksek ödeme tutarının 1,391 YTL olduğunu belirterek, 1 YTL alacağı olan hak sahibinin de bulunduğunu ifade etti.

Ödeme dilimlerine göre en çok hak sahibini 0–50 YTL arasında alacağı olanların oluşturduğunu belirten Çağlar, bu dilimde 3 milyon 800 bin kişinin bulunduğunu kaydetti. Çağlar 1 milyon ve üzerinde alacağı olanların sayısının ise 1 milyon 145 bin olduğunu söyledi.

ÖDEME TUTARLARI VE HAK SAHİBİ SAYISI

Çağlar, KEY’de ödeme tutarları ve hak sahibi sayısını da dilimler halinde şöyle sıraladı:

ÖDEME TUTARI HAK SAHİBİ SAYISI

0-50 YTL 3.800.000

50-100 YTL 848.000

100-150 YTL 477.000

150-200 YTL 464.000

200-250 YTY 275.000

250-300 YTL 220.000

300-400 YTL 364.000

400-500 YTL 274.000

500-600 YTL 237.000

600-700 YTL 208.000

700-800 YTL 181.000

800-900 YTL 183.000

900-1.000 YTL 163.000

1.000 YTL ve üzeri 1.145.000

Buna göre, 2 milyon 922 bin kişi 50 ile 500 YTL arasında, 972 bin kişi de 500 ile 1.000 YTL arasında konut edindirme yardımı parası alacak.

1.000 YTL’NİN ÜZERİNDE ALACAĞI OLANLARA KREDİ İMKÂNI

Çağlar, Ziraat Bankasının 1000 YTL ve üzerinde alacağı olanlar için komisyon ücreti ve faiz oranında avantaj sağlayarak, alacağının 10 katına kadar kredi verilmesine yönelik çalışmaları olduğunu da bildirerek, şunları söyledi:

”1.000 YTL üzerinde alanlara böyle bir kredi ürünü geliştirelim diye düşündük. Mesela KEY ödemelerinden 1.000 YTL alacaksanız. O kişiye eğer kredi veriminde bir problem yoksa ‘size 10 bin YTL vereyim, bunu 10 taksitte bana ödeyin’ veya ‘size 5 katını vereyim, 20 taksitte bana ödeyin’ şeklinde bir kredilendirme yapacağız. Nemanın başka bir versiyonu gibi. Kendilerine ödenecek rakamı peşin ödenen bir komisyon veya bu işin peşin ödenen bir faiziymiş gibi kabul edip, geri kalan 10 taksitte herhangi bir komisyon ya da faiz telaffuz etmeyeceğiz.”

Bunun herkes kredilendirilecek anlamı taşımadığını da kaydeden Çağlar, ”Tabii ki çok büyük volum oluşur oluşmaz bilmiyoruz. Ama insanların derdine derman olabilecek gibi bir rakam ortaya çıkar. 5 ya da 10 bin YTL bir işini görür. Oysaki 1.000 YTL ödediğimiz bir kişi onu çok bir şey de kullanamayabilir” dedi.

Çağlar, kredi vermede kefil istenmeyeceğini, ancak kredi kayıt merkezinden gerekli sorgulamaların yapılacağını ifade etti.

Çağlar, KEY’in konut edindirme yardımı olduğunun anımsatılarak, ”Konut kredisi verir misiniz?” sorusu üzerine, ”Konut kredisi zaten veriyoruz. Ama bununla ilgili diyorsanız. Bundan bir konut kredisi olmaz. Hepsi çok küçük rakamlar en üst olana 10 katını verseniz bile 13-14 bin YTL’ye yakın para. Yani onunla bir …” diye konuştu.

ÖDEME ŞEKLİ

Çağlar, ödeme için tüm hak sahipleri adına hesap açılacağını ifade ederek, hak sahibinin alacağını kimlik bilgileri ve vatandaşlık numarasıyla herhangi bir şubeden alabileceğini söyledi. Çağlar, ”Herkes büyük merakla gelecek. Ama geldiğinde, ‘1 YTL-5 YTL nereden çıktı’ diye bakacak. Çünkü insanlar bunun nema gibi büyük rakamlar olduğunu düşünebilir” diye konuştu.

Çağlar, kurumların istemesi halinde kamu-özel ayrımı olmadan nemada olduğu gibi toplu ödeme yapılabileceğini belirtti.

-”KİMSENİN ZARARINA İŞLEM YAPMA LÜKSÜ YOK”-

Çağlar, Ziraat Bankasının zararına kredi verdiği yönündeki söylemlerin belirtilmesi üzerine, kimsenin zararına işlem yapma lüksüne sahip olmadığını belirterek, ”Biz de böyle bir lükse sahip değiliz” dedi.

Çağlar, ”Zararına verdiğini iddia edenler son toplanan mevduat rakamına bakarlar. Mesela bugün 20 ile mevduat topluyorsunuz ama çok iyi firmalar 17 ile kredi veriyorsunuz. Sadece buna baktığınız zaman 20’ye mal alıp, 17 ile satıyormuş gibi, zararına işlem yapıyorsunuz gibi algılanabilir. Oysaki bankaların öz kaynakları, daha düşük topladıkları mevduatları var. Son toplanan mevduatın maliyetiyle verilen krediyi mukayese etmemek lazım” açıklamasında bulundu.

 

KEY ÖDEMELERİNE HACİZ UYARISI

 

KEY ödemelerinde birçok vatandaş bankaya gittiğinde hiç beklemediği bir tabloyla karşılaşacak.

 

KEY’deki ödeme düğümü sonunda çözüldü. AK Parti Hükümeti Temmuz ayı içerisinde bir tarih derken kesin tarih Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar’dan geldi.

Çağlar ilgili Kanunu Cumhurbaşkanı’nın onaylaması halinde KEY ödemelerine 28 Temmuz’da başlayacaklarını söyledi.

KEY ödemelerindeki en çok merak edilen hususlardan biri de ödemelere haciz uygulanıp uygulanmayacağıydı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, bankalara borcu bulunan hak sahiplerinin alacağına haciz koyabileceklerini de belirtti.

İşte KEY ödemesi yapılamayacaklar listesi

* Lojmanda oturan memurlar
* Sözleşmeli memurlar
* 1987–1995 yılları arasında yurtdışında görevli kamu çalışanları
* Boşanan kadınlar

Burada en ilginç ayrıntı 1987–1995 yıllarında evli olan ancak daha sonra boşanan çiftlerden kadının para alamaması.

Emlak Bankası Yöntem Kurulu Başkanı Zeki Sayın, “Biz kimli evli, kim bekâr, kim boşanmış takip edemeyiz” dedi.

İlgili kanunda, ödemenin aile reisine yapılacağının belirtildiği, bu nedenle kendilerine, hak sahibi olarak, evli çiftlerden aile reisi olarak erkeğin adının bildirildiğini anlatan Sayın şunları kaydetti: “Para kimin adına yattıysa, bize kimin ismi, sicil numarası, vatandaşlık numarası verildiyse ödemeyi ona yapabiliriz.”

 

-ERDOĞAN DA, ”KEY ÖDEMELERİ TEMMUZDA YAPILACAK” DEMİŞTİ-

 

Uzun süredir kamuoyu gündemini meşgul eden KEY ödemelerinde sona gelindi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2 milyar 855 milyon YTL’lik KEY ödemelerinin iki hafta içinde Ziraat Bankası aracılığı ile yapılacağını söyledi.

 

-MEHMET ŞİMŞEK KEY ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ-

Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, KEY ödemeleri hakkında bilgi verdi.

 

Şimşek, KEY ödemelerine ilişkin şu ana kadar 8 milyon 493 bin 956 kişinin hak sahibi olarak belirlendiğini, bunlar için toplam 2,8 milyar YTL ödeme yapılacağını belirterek, ”Şu anda Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının (EGYO) yaklaşık 500 milyon YTL’lik nakdi var. Biz kendilerine 1,3 milyar YTL borç vereceğiz. Ayrıca bunun dışında kalan 1 milyar YTL’yi de yasa çerçevesinde Hazine olarak üstleneceğiz” dedi.

Bakan Şimşek, TBMM Genel Kurulunda görüşülen KEY ödemelerini de içeren Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimini Yeniden Düzenleyen Kanun Tasarısının tümü üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Şimşek, Bağımsız Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in KEY ödemelerinin kamu maliyetine getireceği yüke ilişkin sorusu üzerine, şu ana kadar 8 milyon 493 bin 956 kişinin hak sahibi olarak belirlendiğini ifade ederek, bunlar için ödenecek toplam tutarın 2,8 milyar YTL olduğunu bildirdi.  Hak sahiplerine verilecek ortalama rakamlara ilişkin soru üzerine de Şimşek, ”Eğer bir çalışan 1987 ve 1995 yılları arasında sürekli bir şekilde kesinti yapılmışsa, toplam olarak yaklaşık bin 391 YTL alacak” diye konuştu.

SSK’lının 271.8 YTL, Emekli Sandığına tabi olanların da 496.4 YTL alacağını dile getiren Şimşek, toplamda ortalama hak sahiplerinin 325.5 YTL almasının beklendiğini bildirdi.

KEY ödemelerinin nemalandırılmasına ilişkin soru üzerine ise Şimşek, mevcut kanunda Emlak Bankasının 6 ay vadeli mevduatın esas alınacağının belirtildiğini anımsatarak, ”Bizim burada farklı bir uygulamaya geçmemiz söz konusu değil. Hatta biz işçi lehine düzenleme yaptık. Biz tüm dönem için Emlak Bankasının 6 ay vadeli mevduat faizini dikkate aldık. Burada herhangi bir aykırılık söz konusu değil” dedi.

key ödeme listesi

Temmuz 26, 2008

Sorgulama Ekranı İçin Tıklayınız;

www.key-odemeleri.com

 

Key ödemeleri açıklandığı yukarıda ki siteden kontrol edebilirsiniz.

Lütfen sürekli olarak aşağıda yazılı olan siteyi takip ediniz.

 

 

 

 

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (Hak-Sen) Genel Başkanı Ayhan Çivi, KEY ödemelerinde hesaplamanın Şubat ayına göre yapıldığını belirterek, ödemenin iki ay daha ertelenmesiyle ortaya çıkan 6 aylık gecikmenin yasal faizinin de ödenmesini istedi. Çivi, bu taleple Yargıya başvuracaklarını açıkladı.

Hak-Sen Genel Başkanı Ayhan Çivi, KEY ödemelerinin iki ay daha ertelenmesini eleştirerek, 30 Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe giren yasaya göre hak sahiplerinin listelerinin en geç 30 Kasım 2007 tarihinde açıklanması gerektiğini hatırlattı. Çivi, “Ancak, üç defa yapılan ertelemeler nedeniyle listeler 1 Ağustos tarihinden sonra yayımlanacak. O da yasada değişiklik yapılıp yeni bir süre uzatımı yapılmaması halinde mümkün olacak” dedi.

Emlak Bankası tarafından bir gün önce yapılan açıklamada “listelerin tamam olduğu” söylenirken, ertesi günü yapılan açıklamada, “kurumların hatalı bildirimde bulunduğunun” söylendiğini anımsatan Çivi, bu gerekçeyi kabul etmenin mümkün olmadığını kaydetti. Çivi, “Eğer bazı kurumlar hatalı bildirimde bulunduysa bunun için yasada itiraz için 3 aylık süre verilmişti. Sadece bu gerekçeyle milyonlarca kişinin ödemelerini iki ay daha geciktirmeye kimsenin hakkı yok” diye konuştu.

Hak sahiplerinin alacaklarının Şubat ayı sonu itibariyle hesaplandığının altını çizen Çivi, erteleme nedeniyle 6 aylık gecikmenin yasal faizinin de ödenmesini istediklerini ifade etti. Çivi, bu konuda Yargıya başvuracaklarını açıkladı.

www.Key Ödemeleri.com

Temmuz 24, 2008

Sorgulama Ekranı İçin Tıklayınız;

 

www.key-odemeleri.com

 

 

Key ödemeleri açıklandığı yukarıda ki siteden kontrol edebilirsiniz.

Lütfen sürekli olarak aşağıda yazılı olan siteyi takip ediniz.

Key ödemeleri bu adreste;

 

www.key-odemeleri.com

 

 

 

Şimşek, FİSKOBİRLİK Entegre Fındık İşleme Tesisleri (EFİT) AŞ Toplantı Salonunda düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin, KEY ödemeleri

nin 2 ay uzatıldığı, ödemelerin ne zaman yapılacağı sorusu üzerine ”1980’li ve 1990’lı yıllarda bu ülkede çeşitli hükümet kararları doğrultusunda vatandaşlar ve işverenlerden kesintiler yapılmış ve bunlar kaybolmuş. Biz göreve geldikten sonra 14 katrilyon lira nema ödedik. Başkaları alıp kullanmıştı ve biz o imkanı kullanıp iade ettik. KEY hesapları da böyle bir durum” dedi. 

 

KEY ödemeleri

için tamamen teknik sebepten dolayı 2 ay uzatma istendiğini anlatan Şimşek, şöyle devam etti:”Ama bu durum, uzatma zamanının tümünün kullanılacağı anlamına gelmiyor. Yasal olarak bu hak vardı ve teknik sebeplerle benden talep edildi. Aslında Sosyal Güvenlik Kurumundan gelen bilgi eksiklikleri söz konusu olduğu için ‘bunları da tamamlayalım, herkese hakkını verelim’ gibi bir kaygı vardı. Şimdi o listelerin tamamlanmasını bekliyoruz. Bir hafta veya 3 gün sonra Sosyal Güvenlik Kurumu, ilgili bilgilerin tümünü aktarırsa ödemeye başlarız. 1987’den bugüne istatistik yapmamışsınız, son noktaya gelmişsiniz, 1 ay gecikti diye yaygara koparmamak lazım. Ama illa bu iki aylık süreci beklemek zorunda değiliz. Yakın zamanda bize listeler gelirse hemen öderiz.”

 

Key Ödemesi

Temmuz 24, 2008

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği KEY ödemeleri, uyanıkların yeni iş kapısı oldu. Bazı uyanıklar iş takibi vaadiyle vatandaşı kandırıyor.

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği KEY ödemeleri, bazı uyanıklar için iş kapısı oldu. Temmuz ayı ortasında ödenmesi planlanan KEY’lerin, hak sahiplerinin tespiti sırasında ilginç usulsüzlükler ve dolandırıcılık girişimleri ile karşı karşıya kalındığı belirlendi. KEY hak sahiplerinin tespiti ile görevlendirilen uzmanlar, bir yandan KEY hak sahiplerinin tespiti ile uğraşırken bir yandan da usulsüzlük girişimlerini engellemek için çaba sarfetti. Bu çerçevede hak sahipleri ile ilgili yapılan çalışmalar sırasında özellikle, belediyelerden gelen bildirimlerde birçok yanlışlık ve usulsüzlük olduğu saptandı.

Gelen listelerde en fazla rastlanan usulsüzlük girişimi ise, kanunen adına KEY payı yatırılmayan bazı kişilerin, isimlerinin gerçek hak sahiplerine ait listelerin içine eklenmesi oldu. Adına KEY payı yatırılmayan kişiler, Emlakbank uzmanlarının çapraz kontrolleri sonucunda listelerden tek tek ayıklandı. Yine bazı listelerde KEY paylarının yatırılanın çok üzerinde beyan edildiği belirlendi. Bu tür paylarda kontrollerle tek tek belirlenerek listeler, ilgili kamu kurumuna geri gönderilerek düzeltilmesi istendi.

Yine hak sahiplerinin belirlenmesi sırasında, bazı uyanık vatandaşların KEY hak sahiplerine ulaşarak, ‘Evraklarınızda eksiklikler var. KEY payınızı almak istiyorsanız, size yardımcı olabiliriz’ diyerek, para karşılığı vatandaşların işlerini takip etmek istediği ortaya çıktı. KEY dolandırıcılığı, KEY Merkezi’ne gelen şikayetler üzerine tespit edildi. Uzmanlar gerekli önlemleri alarak, vatandaşların zarar görmesini engelledi.

İkinci kez para isteyen bile var

KEY hak sahiplerinin tespiti sırasında bazı vatandaşların da gelerek, KEY paylarını aldıkları halde yeniden KEY ödemesinden yararlanmak istediği belirlendi. Konut Edindirme Yardımı hesaplarının tasfiyesinin ardından, talepte bulunan yaklaşık 265 bin kişiye KEY payları ödenmişti. Bu ödemelerden yararlanan bazı emekli vatandaşların, KEY Merkezi’ne başvuruda bulunarak, ‘Benim KEY payımı, yakınlarım benden habersiz almış. Ben KEY payımı yeniden almak istiyorum’ dediği öğrenildi.

Key ödeme

Temmuz 24, 2008

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletme Müdürü Ramazan Sakça, KEY hak sahiplerine ve KEY ödemelerine ilişkin listenin kendilerine ulaştırıldığını, listeleri, 27 Temmuz Pazar günü mükerrer Resmi Gazete olarak yayımlamayı öngördüklerini bildirdi. Yukarıdaki bağlantıdan sisteme üye olabilir, ödemeler yapıldığı anda özel bilgilendirme bültenimizi mail adresinize alabilirsiniz. (ücretsiz üyelik için buraya da tıklayabilirsiz) (KEY ödemeleri hesaplara yatırıldığı andan itibaren bu sayfadan TC kimlik numaranızı girerek sonuçları izleyebilirsiniz. Sayfamızı sık kullanılanlara ekleyiniz.) Sakça, yaptığı değerlendirmede, listelerin hem CD hem de elektronik ortamında dosyalar halinde bildirildiğini, 160 bin veya 180 bin sayfa olarak düzenlendiğini kaydetti. Listelerin her biri 2 bin sayfadan oluşmak üzere, 80 veya 90 cilt halinde basılacağını anlatan Sakça, basımın pazar gününe tamamlanması için tüm izinleri kaldırdıklarını, 24 saat çalışmaların süreceğini söyledi. Sakça’nın verdiği bilgiye göre, KEY ödemeleri listeleri 6 sütundan oluşuyor. Birinci sütunda TC kimlik numarası, ikinci sütunda sosyal güvenlik numarası, üçüncü sütunda hak sahibinin adı ve soyadı, 4’üncü sütunda ödenecek nakit tutar, 5’inci sütunda hak sahibinin alabileceği nominal hisse tutarı, 6’ıncı sütunda da alınabilecek hisse adeti gösteriliyor. Ramazan Sakça, çok büyük içerikli olması nedeniyle KEY ödemeleri listelerini gösteren Resmi Gazete’nin ilk aşamada 3 tane basılacağını, daha sonra ihtiyaca göre baskı yapılabileceğini bildirdi. KEY ödemeleri 28 Temmuz pazartesi günü Ziraat Bankası şubelerinde başlıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün imzaladığı konuyla ilgili yasa değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı. İlgili Kanun gereği Banka tarafından Emlak Konut GYO A.Ş.’ye bildirilen listeler hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere Resmi Gazetede 28.07.2008 tarihinden itibaren ilan edilecek ve sitemizde KEY ödemelerine ilişkin sorgulama bu tarihten itibaren başlayacaktır. Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, Hazine’den para aktarılmasını beklediklerini belirterek, “Haksahipleri adına elektronik ortamda hesaplar açıldı. Hak sahipleri pazartesi günü kimliğiyle gelmeleri koşuluyla, Türkiye’deki bütün Ziraat Bankası şubelerinden paralarını alabilir” dedi. KEY ÖDEMELERİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER İÇİN TIKLAYIN! -SON İKİ NUMARAYA GÖRE- Genel Müdür Çağlar, 8.5 milyon haksahibine yapılacak KEY ödemelerinin, ölçek açısından sistemi zorlayıp zorlamayacağı sorusuna, “Ziraat Bankası bu tür yaygın ve büyük ödemelere “antrenmanlı” bir bankadır. SSK, Bağ Kur emekli maaşlarında 6.5 milyon kişiye ödeme yapıyoruz” şeklinde cevap verdi. Çağlar’ın verdiği bilgiye göre ödemeler, vatandaşlık numarasının son iki rakamına göre, günlere bölünerek yapılacak. Banka bu konuda ayrıntılı bir duyuru yapmaya hazırlanıyor.

key ödemeleri sitesi

Temmuz 13, 2008

Sorgulama Ekranı İçin Tıklayınız;

www.key-odemeleri.com

 

Key ödemeleri açıklandığı yukarıda ki siteden kontrol edebilirsiniz.

Lütfen sürekli olarak aşağıda yazılı olan siteyi takip ediniz.    

 

 

 

 

 

 Key ödemelerinin açıklanacağı site:

www.key-odemeleri.com

key ödemeleri yapılmaya başlandığında bu siteden listede adınızın olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Ne kadar key parası alacagınızı görebilirsiniz.  Key ödemelerinin bu kadar gecikmiş olması hakkında düşüncelerinizi bizimle paylaşınız;

sesimizi duyurabilmek için oluşturduğumuz bu sitesi key ödemesi alacaklar için karşılıksız hizmet vermektedir. Lütfen soylemek istediklerinizi dile getiriniz;

  • Key ödemelerinin bu kadar uzun sürmesi sizce neden kaynaklanıyor ?
  • Key Ödemeleri adaletli bir şekilde yapılır mı?
  • Sizce bu durum bir seçim yatırımı mı?
  • Hükümet herşeye rağmen bütçeyi ayarlamaya çalışarak key ödemelerini yapmak için mücadele ediyor mu?
  • Key ödemelerinin bu kadar gecikmesinden dolayı mağdur oldunuz mu?